vorige     terug naar lijst    
Universiteitsmuseum Utrecht en Sonnenborgh Museum en Sterrenwacht Utrecht
Opdrachtgever Universiteitsmuseum, Utrecht
Periode 1998 - 2006
Werkzaamheden Projectmanagement en samenstelling tentoonstellingen

De tentoonstelling ‘Je geld of je leven! Gezondheidszorg en verzekeringen in Nederland’ gaat in op de geschiedenis van de gezondheidszorg en de betaalbaarheid daarvan. De presentatie toont veel objecten uit de unieke medisch-historische collectie van het UM.
‘Wat een ruimte’ vertelt over licht en ruimteonderzoek aan de hand van bijzondere opnames van satellieten in de ruimte.
Het 16e-eeuwse bastion Sonnenborgh in Utrecht met daarbovenop gebouwd het 19e-eeuwse centrum voor zon- en weeronderzoek maakt deel uit van de organisatie van het Universiteitsmuseum. Verschillende ruimen worden vann 2005 tot 2006 heringericht. De geschiedenis van het bastion wordt toegelicht in de vorm van banieren, vitrines en doe-elementen. Het zonne-onderzoek en de weerkunde krijgen interactieve presentaties in het 19e-eeuwse gebouw.